Децата ще създават добавена и виртуална реалност, 3D модели и ще правят лабораторни упражнения по химия и физика

На 15 септември ще бъде открита и новата зала за презентации с интерактивен дисплей

Виртуална разходка до Акропола и Египетските пирамиди, интерактивна периодична система и даже ателието на Галилео Галилей, в което са представени научните му открития в областта на физиката и астрономията. Това са само малка част от възможностите, които ще направят уроците по-интересни и атрактивни в новата STEM класна стая на ОУ „Райна Княгиня“.

В мултифункционалната учебна зала по природни науки, която отваря врати на 15 септември, учениците ще създават виртуална и добавена реалност, холограми, които да отпечатват с 3D принтер, ще програмират и реализират собствени проекти. Всичко това ще е възможно посредством 86-инчов интерактивен екран в комбинация със софтуер с повече от 1 000 различни 3D модели и сцени, насочени към учебното съдържание от общообразователните предмети.

Абсолютен хит е работната станция по природни науки. zSpace е единствена по рода си тип образователна технология, която комбинира виртуална и добавена реалност в обучението по STEM дисциплините. Инсталиран софтуер за 3D дизайн и моделиране ще позволява на учениците сами да създават свои триизмерни модели, „излизащи“ от екрана. 3D принтерът пък ще дава възможност моделираните холограми да се отпечатват в реален физически модел. zSpace има над 30 патента за уникалната си технология, разпространен е в повече от 1000 образователни институции в Япония, Китай, Корея, Австралия, Нова Зеландия, Великобритания, Германия, Финландия.

„Стаята е обзаведена с модулни маси, които позволяват прегрупиране и задания за работа в екип в зависимост от темпото на всяко дете. На колкото повече сетива се въздейства, толкова по-качествен е учебният процес. Убедена съм, че децата ще бъдат изключително впечатлени“, казва преподавателят по информационни технологии Елена Костадинова. Тя и още 10 нейни колеги вече са преминали обучение за работа в STEM класната стая, в която ще се водят занимания не само по природни науки, но и по всички останали предмети.

MozaBook софтуерът дава възможност даже на първокласниците да пишат букви върху тесни и широки редове, има петолиние за ноти, а формулите за измерване на периметъра и лицето на геометричните фигури се появяват само с едно докосване на екрана при избора на съответната категория.

„Учителят може да си разработи урок, който да проведе тук, да генерира тестове за проверка на знанията. От 15 септември всички уроци ще бъдат преведени и на български език. В кабинета ще могат да се провеждат и лабораторни упражнения по физика и химия“, поясни директорът Мария Гайдарова.

Тотално реновирана е някогашната видеозала. В нея има вече инсталиран интерактивен дисплей, което позволява да се правят презентации на ученици и учители, да се представят добри практики. Седалките в червено кадифе и пианото я превръщат и в зала, подходяща за концерти или мини театрални представления.

Изцяло обновена е и библиотеката, която разполага с пет лаптопа.

Припомняме, че преди месец ОУ „Райна Княгиня“ се нареди сред петимата пловдивски победители в голямата категория за изграждане на STEM център, които ще получат по 300 000 лева от МОН, за да реализират идеите си.  В проекта са заложени шест зони, които позволяват различни режими на учене, социализация и отдих. „Огнище“ е наречено голямото фоайе, подходящо за работа в малки групи. „Езерце“-то ще е мястото за социални контакти и отдих. В „Пещера“-та ще бъдат разположени работни места,  базирани на технологията на виртуална и добавена реалност, заедно с достъп до информация и от книжно тяло. Четвъртата зона е практическа лаборатория, петата е лекционна зала, а шестата е място за учителите, където да планират дейностите си.