Компанията обяви старт на нов фонд за подкрепа, за да подпомогне използването на новите технологии в класните стаи

Програмата за дигитализация на учебния процес в общинските училища в Пловдив е посочена като пример за успешна практика в новото изявление на световния гигант Google, фокусирано върху последствията от пандемията върху образователните процеси по света и нарастващата нужда от тяхната дигитализация.

Компанията обяви старт на нов фонд за подкрепа на дигитализирането на училищата в Европа. Бюджетът е 15 мил. евро и цели да подпомогне образователни институции и училища при използването на нови технологии в класните стаи, като стимулира участието на малки и средни предприятия.

“Начинът, по който преподаваме и се учим се промени. Всички видяхме как светът коренно се измени по време на пандемията – домовете се превърнаха в класни стаи, а технологията – във връзката между учители и ученици. С връщането на учебния процес в училищата е важно да се запазят и доразвият уменията, които ученици и учители вече получиха”, се казва в изявлението.

Новият фонд на Google е отворен за местни малки и средни предприятия, които подкрепят национални образователни проекти в сферата на дигитализацията, финансирани от програмата за възстановяване и устойчивост. Те могат да кандидатстват за финансиране, с което да се покрият нуждите от техника и софтуер.

“Вече видяхме въздействащи начини, по които това може да работи в целия регион на ЕС. Община Пловдив в България е пример за типа програма за трансформация чрез дигитално образование, която Google Digital Education Fund възнамерява да подкрепи”, се споменава още в текста.

Ролята на Пловдив като пионер в интегрирането на облачни платформи в България също е откроена: “Програмата на Пловдив School in the Cloud (Училище в облака) се превърна в еталон за цяла България и доведе до широко разпространение на платформата Google for Education, с обучени над 10 000 учители (над 1000 от тях сертифицирани от Google) и ползването на хиляди Chromebook устройства в страната.”

Припомняме, че през 2019 г. ЕГ “Иван Вазов” бе обявена за първото Google референтно училище в Източна Европа. В града вече има 4 сертифицирани училища. Още през 2019 г. всички училища в Пловдив разполагаха с активирани облачни платформи за образование. В началото на пандемията от Ковид-19 те възползваха от технологиите, с които разполагаха и много бързо успяха да организират учебния процес.

Към момента училищата, които работят активно по модела 1:1 (без хартия, а с хромбук) на територията на града, са 13 с общо 55 паралелки.