Учениците добиваха знания и умения в реални компании в Плимут, Портсмут и Либерец по програма „Еразъм+”

Europass – документ, който описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение, получиха 40 ученици от 11 и 12 клас на Професионалната гимназията по електроника и електротехника. Всички те са участвали в триседмична мобилност по програма „Еразъм+”, за да усъвършенстват практическите си умения в реални фирми.

16 зрелостници са повишавали компетенциите си в IT фирми в Плимут. 12-класниците трябвало да изпълняват задачи, свързани с автоматика, електроника, електротехника, роботика. По задание на английския работодател в продължение на 20 дни те правили диагностика на компютри, окабелявали и свързвали мрежи.  В свободното време се запознали с начина на живот и традициите, разгледали исторически и културни забележителности на града в Югозападна Англия. И не на последно място повишили езиковите си умения.

Компания за асамблиране на компютърни системи била работодател на 10 ученици от 11 и 12 клас, които трупали практически опит и знания в Портсмут. Пловдивските гимназисти, селектирани по успех, добра теоретична, практическа и езикова подготовка, работили по реални задания на фирмата.

През март 14 момчета и момичета от 10 клас на гимназията били избрани да работят в чешкия град Либерец. Учениците били разпределени в различни фирми за асамблиране на компютри и за производство на автомобилни аларми.

През май петима учители от гимназията заминават на обучение в Болоня, за да съберат опит от италианските си колеги в областта на дуалното образование.

Професионалната гимназия по електроника и електротехника има спечелена  Харта за мобилност в областта на професионалното образование за 2017-2020 година. Хартата се дава за висококачествени проекти за мобилност и дава възможност на учебното заведение да кандидатства по програма „Еразъм плюс“ при облекчени условия. Училището е отличено с плакет и сертификат за качествено изпълнение на проекти по „Еразъм плюс“ от Центъра за развитие на човешките ресурси.