Над 30 събития и срещи с участието на повече от 1200 представители на държавни институции, изследователи и докторанти от висши училища и научни организации, предприемачи, мениджъри, служители от частния сектор и браншови организации, са организирани от EIT Food Хъб България. В рамките на 24 месеца от старта му са проведени и два международни предприемачески формата, които подпомагат студенти от различни дисциплини да развият своите идеи.

Координатор на EIT Food Hub България е Аграрен университет- Пловдив, заедно с „Клийнтех“ и Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Вече са налице първите резултати за включване на български участници в дейности на общността за иновации и знание EIT Food.

„Не само в България, а във всички европейски страни агрохранителният сектор е изправен пред редица предизвикателства и се нуждае от подкрепа, за да стъпи на съвременни коловози. Именно в отговор на това е създаден Европейски институт за иновации и технологии (ЕИТ) – орган на Европейския съюз, чиято цел е да стимулира иновациите, като обединява водещи организации от бизнеса, образованието и науката, подпомагайки тяхното по-добро сътрудничество с цел справянето с глобалните предизвикателства“, пояснява ректорът на Аграрния университет проф. д-р Христина Янчева.

EIT Food работи за повишаване устойчивостта чрез правилно управление на ресурсите, изграждане на работеща биоикономика и доверие по цялата верига от фермата до вилицата.

Според Европейската комисия само 11% от всички земеделски стопанства в ЕС се управляват от фермери на възраст под 40 години. Чрез развиване на предприемаческия капацитет и ключовите умения професионалистите в сферата се цели да се повишат мотивацията и увереността им, участието в международни формати и състезания, на които да предлагат иновативни продукти и услуги.

„EIT Food дейностите в България се базират на реални нужди и предоставят инструменти за подкрепа на всяка иновативна идея – от нейното зараждане, до превръщането й в работещ бизнес. Изграждането на мост между бизнеса и академичните среди в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост е ключова цел за нас. Само ефективният технологичен трансфер ще даде възможност на агро-хранителния бранш да се възползва в максимална степен от достиженията на съвременния свят, да произвежда продукти, отговарящи на най-високите европейски стандарти, да направи отрасъла проспериращ, високопроизводителен и привлекателен за млади, можещи и креативни хора“, коментира проф. д-р Владислав Попов – зам.-ректор по научна и проектна дейност на Аграрен университет.