Заплатата на проф. Мариана Мурджева, която оглавява Медицинския университет, е 11 448 лева, проф. Румен Младенов на ПУ се разписва срещу 8 169, а проф. Христина Янчева, която ръководи Аграрния – срещу 4 700

Завидни месечни възнаграждения декларираха ректорите на пловдивските държавни висши училища. Декларациите за имущество и интереси се попълват от всички, които заемат публични длъжности в България. Те са встъпителни, годишни и след освобождаване от публична длъжност. Целта им е да дадат представа и проследят как се увеличава или намалява имуществото на тези, които заемат ръководни постове в държавния апарат. На деклариране подлежи имуществото на декларатора, съпруг/съпруга или фактически съжител, както и на непълнолетни деца.

Ето какво показва справка в регистъра на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, що се отнася до ректорите и някои техни предшественици, които са изпълнявали ръководни функции през изминалата 2019 година.

Безспорен фаворит е ректорът на Медицинския университет проф. Марияна Мурджева, която е получила от заплати 137 376 лева. Средно месечно тя се равнява на 11 448 лева. До септември, когато оглави университета, микробиологът  изпълняваше функциите на зам.-ректор. Доходите извън тези на ректор са 28 173 лв., а от стопанска дейност  – 14 907 лв.  Проф. Мурджева е декларирала два депозита в евро – за 35 512 и за 11 959, както и други два – от 74 748 лева и 5543 долара, спестени от заплати. Като налични парични средства е посочила 23 106 лева и 4587 лева , както и 331 евро.

Ректорът на Медицинския университет е придобила апартамент и парцел след делба през 2015 година, през 2010-та  и 2012-та, съответно апартамент и парцел в резултат на покупко-продажба. Притежава дялове в инвеститорски фондове на Amundi.

Под месечна заплата от 8 169 лева се разписва ректорът на Пловдивския университет проф. Румен Младенов, чийто мандат започна през май миналата година. Преди това той бе ръководител е на Катедра „Ботаника и методика на обучението по биология“ в Биологически факултет на ПУ и на Катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ във Фармацевтичен факултет на МУ. За 2019-а професорът е получил 98 037 лева по основната си заплата и още 21 749 лева от други трудови правоотношения. Декларирал е 8 317 лева в дебитна карта и 2 208 лева в друга. През миналата година е наследил част от апартамент във Вършец.

Предшественикът му проф. Запрян Козлуджов, който има два мандата като ректор и три като заместник, посочва, че през миналата година се е сдобил с Нисан Xtrail за 61 900 лева. През 2014 година той и съпругата му са закупили 50 квадрата апартамент в Бургас и парцел в Белащица, а през 2017 – къща с двор отново в Белащица. Проф. Козлуджов, който е почетен ректор на ПУ, има също подземен гараж, придобит чрез покупко-продажба през 2018 година.  Декларирал е наследствени имоти, 75 000 лева в една дебитна карта и 52 000 лева в друга. Има два влога в евро – от 50 000 и 40 000 лева, както и 6700 долара. Посочил е влогове в лева и евро и на съпругата си.

Годишното трудово възнаграждeние на ректора на Аграрния университет е 56 410 лева. Което означава, че проф. Христина Янчева получава месечно по 4 700 лева. От други стопански дейности проф. Янчева, която бе преизбрана за втори мандат на ръководния пост, е декларирала 18 660 лева. Тя е обявила също влог от 91 100 лева от заплата и продажба на апартамент, 7 684 евро и 6 714 долара.

Проф. Пламен Моллов, който е начело на Университета по хранителни технологии от декември миналата година, си е купил Тойота Ланд Крузер за 24 000 лева през 2019 година. Той и съпругата му притежават три апартамента в Пловдив и два в София, гаражи, офиси, парцели в Куклен и Яврово. Проф. Моллов има акции в „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД, ценни книги в ДФ „Райфайзен Глобален микс” и ДФ „Райфайзен Консервативен Фонд България”. Ректорът на УХТ има налични 9 000 лева, 7 000 евро, 3 340 долара и 2 250 паунда.

Предшественикът му проф. Кольо Динков е декларирал апартамент в Пловдив на стойност 117 600 лева, закупен през 2014 година, и къща с двор в Първенец, придобити през 2010 година. Има 142 133 лева и 44 169 евро на влог.

Три апартамента от 1984 г.,1990 г. и 1993 година е посочила, че притежава проф. Тони Шекерджиева-Новак. Новият ректор на АМТИИ има на влог 13 500 лева и лизинг за 53 515 лева.

Предшественикът й проф. Милчо Василев си е купил лек автомобил Тойота на стойност 30 366 лева през 2017 година. През 2012 година се сдобил с апартамент от 68 квадрата в София срещу сумата от 71 505 лева. Посочил е ипотека за 100 000 лева и два влога  5300 лева и 3000 евро.

НОВИТЕ ПРАВИЛА

Наскоро просветното министерство издаде наредба за начина за определяне размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с него министър Красимир Вълчев. Според нея ректорите, които получат най-висока оценка за изпълнение на целите и задачите, поставени пред висшето училище в договора му за управление с министъра на образованието, ще могат да получат максимално допълнително годишно възнаграждение в размер на 36 000 лв. на година. Въпросната наредба ще контролира доходите, които ректорите ще вземат допълнително за ръководната си длъжност и за това доколко спазват договорите си за управление. Заплатите за преподавателската им длъжност ще продължат да се регулират от наредбата на МЗ за работната заплата.