При нужда те ще работят ежедневно, предвиждат промени в работата по Механизма за обхват, предложени за обществено обсъждане

Детските градини и училищата в страната ще сформират постоянни екипи за превенция на отсъствията без уважителни причини. В тях могат да влизат и учителите, които се грижат за приобщаването на деца към системата. При необходимост новите екипи ще функционират всекидневно, предвиждат промени в работата по Механизма, предложени за обществено обсъждане от Министерството на образованието и науката.

Дейността на екипите ще е насочена към намаляване на риска от отпадане. Експертите ще  посещават домовете на отсъстващите по неуважителни причини деца и ученици, като обходите ще се правят още след регистрирането на отсъствията. Също така се предвижда да се работи активно с родителите, за да се осигурява участието на децата и учениците в образователния процес.  Екипите ще бъдат подпомагани и занапред от представители на общините, Дирекция „Социално подпомагане“ и Министерството на вътрешните работи.

Така или иначе цялата отговорност ще падне върху училищата, коментираха школски директори по повод предвидените промени. По думите им и сега се правят ежедневни обходи по адреси, за да се гарантира редовното присъсвие на децата не само в часовете, но и по време на националните външни оценявания.