Материалите са създадени в рамките на проекта „Написаното остава. Пиши правилно!“

Езикови игри, езикови задачи, видеоуроци, тестове, диктовки, езикови ресурси и други учебни материали в помощ на учениците предоставят учените от  Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките. Всички материали са създадени в рамките на проекта „Написаното остава. Пиши правилно!“ по програмите „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“ (2017 – 2018) и „Образование с наука“ (2019 – 2020) на Министерството на образованието и науката и БАН.

Езикови игри и езикови ресурси:

https://ibl.bas.bg/resursi/

Видеоуроци и диктовки:

https://www.youtube.com/channel/UCSydkPfC9G2tA_J-6oMuuUA https://ibl.bas.bg/napisanoto_ostava/ https://ibl.bas.bg/materiali-za-obutchenie/

Езикови задачи, тестове и други материали:

https://ibl.bas.bg/napisanoto_ostava/ https://ibl.bas.bg/materiali-za-obutchenie/