Обявяват допълнителен прием в 7 професионални направления. 759 ще учат платено

След второ класиране Пловдивският университет отчита 98,62% от общия акредитиран план, което съответства на 3010 приети първокурсници по държавна поръчка. Записани са и 759 нови студенти в платена форма, съобщи зам.-ректорът проф. д-р Антон Илиев.

Университетът обявява допълнителен прием за единични свободни места в 7 направления: „Философия”, „Религия и теология”, „Политически науки”, „Химически науки”, „Биологически науки”, „Математика” и „Машинно инженерство”. Незаети места има и в някои от бакалавърските програми, по които приетите ще се обучават с държавна субсидия, без такси за целия период на следване, приложимо от академичната 2020/2021 година за новоприети студенти в държавна поръчка, уточни проф. Илиев.

Все още не се е провел и изпитът по „Актьорство за драматичен театър“. Тази година той е насрочен за 7, 8 и 9 септември, а класирането ще бъде оповестено един ден след обявяване на резултатите от изпита.