В него могат да участват всички ученици от ХІ клас, изучаващи английски, немски, френски, испански, италиански и руски език като първи или втори чужд език

ЕГ „Иван Вазов“ ще бъде домакин на областния кръг на Националното многоезично състезание, който ще се проведе на 24 октомври от 10 часа.

Съгласно регламента в него могат да участват всички ученици от ХІ клас, изучаващи английски, немски, френски, испански, италиански и руски език като първи или втори чужд език в задължителна подготовка в училище. Състезанието се провежда върху три основни компетентности – слушане с разбиране, четене с разбиране и създаване на текст. Времетраенето е 180 минути. Писмените работи са анонимни.

Текстовете за слушане и за четене са на изучавания първи чужд език, а създаването на текстовете е на изучавания втория. Разработени са всички езикови комбинации.

Класирането на учениците е според резултата от показаните умения на втория чужд език, без значение от изучавания първи чужд език.

Състезанието няма общински кръг, така че в срок до 13 октомври училищата трябва да изпратят в ЕГ „Иван Вазов“ заявките за участие.