Директорът на Професионалната гимназия по електротехника Стоянка Анастасова и преподавателят по български Марина Петрова представиха иновации на национална конференция

suvmestna-rabota-600x450

Dropbox в обучението по български език представи директорът на Професионалната гимназия по електроника и електротехника Стоянка Анастасова на 9-та нацонална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“, която се проведеднес в Пловдив. Организатор е Асоциация „Развитие на информационното общество“, която обединява хора от академичните среди, ученици, студенти, изследователи, съвместно с Института по математика при БАН и ПУ.

Анастасова презентира електрнно помагало за самоподготовка на 12-класници за ДЗИ. То съдържа теоретичен материал по български, задачи за самоконтрол, тестове за самооценяване, за да може след това в часовете учениците да елиминират пропуските. Преподавателят създава папка в облака, предоставя кодове на учениците и те влизат в папката, за да черпят материал. Работят във време, в което на тях им е удобно – през нощта, от смартфона, докато пътуват. Така преподавателят вижда кой ученик докъде е стигнал в подготовката.

Облачно електронно портфолио в обучението по български пък представи преподавателят по предмета от гимназията Марина Петрова.

“Портфолиата битуват най-вече на хартиен носител и се съхраняват в училище. Рядко ученикът има достъп. Така се губи ефектът, който портфолиото би могло да има. Родителите идват в училище главно за родителски срещи, виждат го за половин час, но самите те нямат културата да се ориентират в него и не знаят какво държа. А портфолиото е изключителен инструмент за контрол и самоконтрол. В облачното електронно портфолио учениците попълват оценъчни карти за всяка своя контролна работа и виждат къде са им пропуските. Аз работя в Google Drive. Всеки ученик има свой акаунт и не знае този на останалите, както и собствена папка. Това е депо, в което се съхранява целият архив, който се изработва през годината. Облакът позволява работа по всяко време на денонощието – от домашния компютър, от таблета. Родителят по всяко време може да провери докъде е стигнало детето му и какви са неговите резултати чрез личния акаунт”, обяснява Марина Петрова.

Електронното портфолио е подготвено за бъдещите 8-класници наесен. Заедно с това ще бъде запазен и хартиеният вариант.

Какво трябва да учи съвременният човек в днешното информационно общество. Съвременни технологии за гласово разпознаване, подобряване качеството на образование чрез използване на система за създаване на персонализирани учебни материали, преподаване чрез технологии и портал за онлайн обучение на деца с дислексия. Това бяха част от пленарните доклади на конференцията.

„Проблемите с киберпрестъпността, новото разделение на хората в информационното общество пораждат нови предизвикателства. Съвременният млад човек ще живее във време, когато ще разполага с прекалено много свободно време. Той може много лесно да пропилее живота си, но може да достигне изключително материално и духовно развитие. Затова трябва да се акцентира не толкова на формалните знания, а учениците да бъдат научени как да ги осмислят”, разсъждава Георги Врагов от Института по математика към БАН.