понеделник, декември 6, 2021

Проверяват четивната грамотност на 6-класниците

Външното оценяване ще е в рамките на един учебен час и ще се проведе на 7 ноември в избрани за представителната извадка училища.

Четворка – най-масовата оценка на изпита по български в ПУ

Кандидат-студенти интерпретират темата за прошката с примери от Библията и философски цитати.

Седмокласници заменят тояги с бОхалки и метли

Има кандидат-гимназисти и с максимален брой точки на преразказа, доволни са проверителите на писмените работи по български.

Четат европейски автори в нощта на литературата

Популярни лица от сферата на изкуството представят поети и писатели на различни локации в Пловдив на 9 май от 18 до 22 часа.

Проверяват знанията по български на “Иван Рилски”

Записването започва от днес до 26 април в СУ "Черноризец Храбър".

Да знаем своя род и език

Непунктуационна употреба на запетаята.

Да знаем своя род и език

Употреба на малко тире (дефис).

Второкласници мерят знания в „Буквоплет”

Първенците от 20 пловдивски училища показват умения в градското състезание за правоговор и правопис.

Да знаем своя род и език

За пунктуацията на някои вметнати части.

Да знаем своя род и език

Отново за именик и рожденик.

Да знаем своя род и език

Употреба на притежателното и възвратното притежателно местоимение.

Да знаем своя род и език

Форми за множествено число на съществителните имена, завършващи на -ия.

Да знаем своя род и език

Задачи за самоконтрол.

Да знаем своя род и език

Двойни съгласни – двойно т (тт).

Да знаем своя род и език

Двойни съгласни – двойно н (нн).

Да знаем своя род и език

Слято и разделно писане на отрицателната частица НЕ.

Да знаем своя род и език

Правопис на отрицателната частица НЕ.

Да знаем своя род и език

Меки варианти на членуването в мъжки род.

Да знаем своя род и език

Пред като има ли запетая? Да си припомним...

Награди за най-добрите в кампанията “Грамотни ли сме?”

718 ученици от 31 общински, държавни и частни училища в Пловдив са проверили уменията си, отличават 148.

РЕКЛАМА