събота, октомври 16, 2021

Висшите училища делят 4714 места в общежитията – без промяна от миналата година

„Марица“ 3 и втори блок на "Чайки"-те остават затворени за ремонт.

Медицинският прие 24 кандидат-студенти в платено обучение

За „Медицина“ балът продължава да е висок, последният влиза с 31.02.

На трети тур в Медицинския приеха само кандидат-стоматолози и фармацевти

Некласираните подават електронни заявление за участие в следващи етапи и за платено обучение.

ПУ, Медицинският и Техническият със статут на изследователски университети

Седем висши училища влизат в списъка на одобрените от МС за следващите четири години.

Все по-малко ще завършват висше образование до 2025 година

Най-голям спад се очаква в направления „Икономика“ и „Туризъм“, ръстът ще е за „Педагогика на обучението по…“, „Материали и материалознание“ и „Химични технологии“.

Над 80% от местата в Аграрния университет са запълнени

На 24 юли висшето училище провежда втора изпитна сесия за кандидат-студенти, завършили  преди 2008 г., и за желаещи да повишат оценките си.

Допълнителен прием за 48 специалности в ПУ

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ запълни след второ класиране 80% от местата в общия си акредитиран план за прием през академичната 2021/2022 година. Процентът съответства...

Аграрният университет подписа договор за обучение на земеделски производители

През новата учебна година БАПОП ще представи дейността си пред студентите от АУ, възможностите за практическа подготовка и стажове в оранжерийните комплекси на членовете на асоциацията.

ПУ с план за равнопоставеност между жените и мъжете

Важно е да се подкрепят жените в академичната им кариера, категорични са от висшето училище.

Централната лаборатория по приложна физика показа сканиращ електронен микроскоп

Пловдивските учени представиха последно поколение технологии за трансфер на научни постижения в бизнеса.

Местата за новата специалност „Лекарски асистент“ заети на първо класиране

Чуждестранни студенти от 40 държави напират да учат за медици, стоматолози и фармацевти в града под тепетата.

Медицинският изгражда 7-етажен корпус

Проектът е на стойност 10 милиона лева, осигурени от бюджета на университета.

Центърът за диагностика и технологии в здравето на растения влезе в новата Национална пътна...

Зам.-ректорът на Аграрния университет проф. д-р Владислав Попов взе участие във финалния форум за разпространение на резултатите от работата на ЕК и нейния Механизъм за подкрепа на политиката в областта на биоикономиката.

Учени от Техническия разработват системи за наблюдение на възрастни хора

Експерти от 37 страни обединяват усилия по европроект „Добрият брат“, в пловдивския филиал на вуза създават база данни на видео и аудио сигнали.

7 специалности в ПУ с най-висок минимален бал на второ класиране

2509 първокурсници са приети след първия етап на кампанията ПУ, университетът обявява и допълнителен прием.

Висшите училища кандидатстват за статут на изследователски университети

Те ще получат допълнително целево финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Аграрният университет с престижна награда от Европейския Еразъм+ конгрес ERACON

Зам.-ректорът доц. д-р Светла Янчева бе обявена за Erasmus Academic Minister за 2021 г.

Повече от 4 единици разлика в минималния бал между жени и мъже за „Медицина“

Три момичета влизат с максималния 36.00, последното прието момче във „Фармация“ е с близък минимално допустимия бал за вход – 24.16.

Ректорите на държавните медицински университети срещу разкриването на частни

Официалният документ е изпратен до министър-председателя, президентството, до МОН и здравното министерство, до председателите на Българския лекарски съюз и на Българския зъболекарски съюз.

МОН предлага университетите да обучават съвместно студенти

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за висшето образование предвижда и докторантура чрез работа по научноизследователски проект.

РЕКЛАМА