Приетите са 99. На 10 май изтича срокът за подаване на документи за основното класиране за първа група

979 деца се бориха за 152 места в детските градини и ясли, става ясно от обявените резултати от последното текущо класиране. Най-много са желаещите за яслените групи – 627, за първа група са 210, 105 – за втора, 32 – за трета и само 5 деца за четвърта възрастова група.

Класирани са 99 деца, от които 49 в яслените групи, по 21 – в първа и втора и 8 деца в трета и четвърта възрастова група общо. Остават незаети 53 места.

Първото основно класиране за прием на 3-годишни за учебната 2022/2023 година е на 12 май 2022 г. Свободните места за първа група са обявени, а за другите групи ще станат ясни до 2 май. Крайните срокове за подаване на заявления са до 10 май за родителите, които сами въвеждат заявленията в системата, и ден по-рано за тези, които се затрудняват с подаването и ще използват възможността директорите на детските градини да попълнят данните.

Важно за родителите на родените през 2016, 2017 и 2018 години деца е да знаят, че с преминаване към класиранията за новата учебна 2022/2023 г. след 14 април техните деца преминават към следващи възрастови групи и всички стари заявления, които са подадени за изтичащата учебна година, ще бъдат анулирани автоматично. При желание за кандидатстване е необходимо да се подадат нови. За яслените групи няма учебни години и всичките класирания са текущи.

Чрез електронната система се изпращат автоматични писма на посочените от родителите имейл адреси с подробна информация за тяхно улеснение.