97,3% от работещите учители смятат, че няма облекчаване на бумащината в просветните институции. Това показва проучване на синдикат „Образование” на КТ „Подкрепа” за статута на педагогическата професия.

Според анкетата годишният норматив преподавателска заетост на учителите не трябва да е повече от 500 часа, като тук не влизат 36 часа консултации. А оптималният брой ученици в паралелка – между 22 и 26. В случай че в паралелката има деца със СОП, броят на учениците не бива да е повече от 16, за да има качественна социална подкрепа и шанс за успешен учебен процес с останалите. Анкетираните смятат, че за класно ръководство трябва да се заплащат не по-малко от 100 лева.

Размерът на учителската заплата да стане не по малко от 1500 лв. в краткосрочен план, настояват още участниците в анкетата. Те възразяват срещу натоварването на  учителя с несвойствени за него дейности като охрана, отбрана, търсене на ученици.

Въпреки системния растеж на работната заплата на учителя, младите хора с педагогическа правоспособност не желаят да работят и да се реализират професионално като педагози по няколко причини, сочат още данните от допитването. Като основни причини се посочват стресиращата работна среда, голямата свръхнатовареност на учителя, завишеният брой ученици в някои паралелки, заплахите и често агресивно поведение от страна на родителите.