52 не са класирани, повечето родители са посочили само едно училище. Свободните места са 612

96% от кандидат-първолаците са класирани по първо желание. Това показват резултатите от първия етап на приема в общинските училища за учебната 2019/2020 година. 2871 деца са намерили място в училището, което родителите им са посочили на първо място. В класирането взеха участие 2923 деца, които можеха да посочват до 5 желания за 46 училища в града. От общия брой на обявените 3483 свободни места, все още не са заети 612.

За трета поредна година приемът на ученици в първи клас в общинските училища е чрез централизирано електронно класиране. Некласирани са само 52 деца. В повечето случаи родителите са посочили само едно единствено желание, и то не е училището, в района на което е регистрирано детето.

За класираните предстои записване до 11 юни. В този срок родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка. Не се изискват документи за удостоверяване на критериите за настоящ и постоянен адрес на децата, тъй като това се прави автоматично.

Съгласно изискванията на наредбата за прием, след второ класиране ще бъде направен анализ на броя на записаните и все още необхванатите и при нужда ще бъдат завишени първоначално определените с училищния план-прием паралелки. Родителите ще бъдат уведомени за промяната при обявяване на свободните места за трето класиране.

Анализите към момента показват, че в над 80% от училищата са влезли всички деца, пожелали да бъдат приети, независимо от точките, които са събрали. По-голямата част от родителите (71%) са избрали училището, в района на което е адресната регистрация на детето.

До 12 юни ще бъдат обявени свободните места за следващото второ класиране, което ще се проведе на 19 юни. В него ще вземат участие все още некласираните, тези, които не се запишат по някаква причина, а също и пропусналите първия етап. Сроковете за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 17 юни. За кандидатстване на хартиен носител срокът е 14 юни. Заявленията на некласираните се прехвърлят автоматично към второто класиране.