На втори ДЗИ ще се явяват 213 ученици, 342 – на държавен изпит за професионална квалификация

945 младежи от Пловдив и областта са подали заявления за участие в задължителните зрелостни изпити, които ще се проведат в края на август. За страната те са общо 13 000.

Най-много – 616, са кандидатите за поправителна матура по български език и литература. Тя ще се проведе от 8,30 часа на 25 август в 52 училища от областта.

213 са подали заявление за втората задължителна матура, която ще бъде от 8,30 часа на 26 август в 20 училища центрове. Най-много са по биология – 54, и по английски език (ниво В2) – 50. 27 ще се явяват на предприемачество, 22- на география, а 15 – на история. Само за един ще бъде организирана матура по математика.

В същия ден е и задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, на който се очаква да се явят 342 младежи. Някои от тях са взели теоретичната част и ще се явяват само на практика.

На всички изпити, с изключение на този по професия, се пише с черна химикалка.

За 29 август от 8,30 часа са планирани матурите по желание по шест предмета. Желание за тях са изявили 95 ученици.

На матури през август имат право да се явят зрелостници, които не са били допуснати до тях на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка на редовната дата.