3135 деца взеха участие в първото класиране за общинските училища. Некласирани са 140, за 105 от които родителите са избрали само едно желание

 

94,3% от кандидат-първокласниците са приети по първо желание. Това показват резултатите от обявеното днес първо класиране за прием в общинските училища. В него взеха участие 3135 деца, като родителите имаха възможност да изберат до 5 желания от 46 училища в града. 2995 са класирани за най-предпочитаното от тях учебно заведение, посочено на първо място. От обявените общо 3423 свободни места все още не са заети 428.

Класираните предстои да се запишат до 8 юни. Родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка. Не се изискват документи за удостоверяване на критериите за настоящ и постоянен адрес на децата, тъй като проверката е автоматична. Не може да бъде направена автоматична проверка само на децата без ЕГН и на тези, които са използвали предходен адрес в района на училището, в което е и последният им.

По-голямата част от родителите (67,6 % от класираните) са избрали училище, в района на което е адресната регистрация на детето. 7,8 %  – учебно заведение, в което имат друго дете до 12-годишна възраст, а над 23 на сто са приети в училище по избор, независимо от адресната регистрация.

Некласирани са 140 деца, за 105 от които родителите са избрали само едно желание. Сред тях има 5 без адресна регистрация в Пловдив, въпреки че има приети 46 с адрес извън града.

В срок до 9 юни ще бъдат обявени свободните места за следващото второ класиране. То ще се проведе на 15 юни. В него ще вземат участие все още некласираните, тези, които не се запишат по някаква причина и пропусналите първи тур. Сроковете за подаване онлайн на заявления е 13 юни. За подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител срокът е 12 юни.

Заявленията на некласираните деца се прехвърлят автоматично към второто класиране. Препоръката към родителите е да подадат нови заявления, съобразени със свободните места, но целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.

За седма поредна година в град Пловдив приемът на ученици в първи клас в общинските училища е чрез централизирано електронно класиране.