„Иновативни технологии в прецизното земеделие“, „Дигитализация и управление на растениевъдството“, „Електронна търговия“ са новите магистърски програми, документи се подават през септември

Аграрният университет изпълни държавния прием на студенти в бакалавърските специалности за новата учебната година на 94% към момента, отчете зам.-ректорът доц. д-р Боряна Иванова. Подаването на документи за заемане на останалите единични свободни места продължава от 23 август. Такива има в професионално направление „Растениевъдство“, 4 са незаетите в  „Екология и опазване на околната среда“, остават само по 2 места в специалностите „Растителна защита“ и „Зооинженерство“.

През втората половина на септември в университета ще стартира приемът на документи на кандидати, желаещи да се обучават в някоя от 37-те магистърски програми на АУ. Очаква се засилен интерес към новите магистърски курсове „Иновативни технологии в прецизното земеделие“, „Дигитализация и управление на растениевъдството“, „Електронна търговия“.

„Разчитаме и на сериозен интерес и към традиционните ни магистърски курсове. Най-нетърпеливите вече звънят в Учебно-информационния център, за да получат предварителна информация за учебните планове и програми и процедурата за кандидатстване, възможностите за практика в реална работна среда и последваща реализация, международната мобилност “, пояснява доц. Иванова. И припомня, че кадри на АУ създават секторни политики, творят научни постижения и управляват водещи компании в аграрния бизнес не само в България, но и в целия свят.

Информация на сайта на университета www.au-plovdiv.bg

Тел.: 032-654-250, 032-654-310

Eлектронна поща: apply@au-plovdiv.bg