Кандидатите може да са от всички специалности, незовисимо дали получават стипендии и награди, финансирани от бюджета

pu_diplomirane1

Кандидатстването за студентски стипендии за летния семестър, финансирани по програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, започва от  утре – 10 май. 26 млн. лева е сумата, която се отпуска за три семестъра – летния на 2015/2016 г. и цялата 2016/2017 г, обяви днес министър на образованието и науката Меглена Кунева.

Стипендиите с европейско финансиране са  за успех и за специални постижения. Чрез предоставяне на стипендии за успех ще се стимулира обучението в 32 приоритетни професионални направления, в които има дефицит на кадри за икономиката. Целта е тези специалности да станат по-привлекателни, а следването в тях – по-достъпно и качествено.

Месечните стипендии за успех ще са по 120 лева. Средствата за тях са малко над 18 млн. лева или за 151 500 стипендии. Вторият вид стипендии са за студенти, показали специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта. За тях са предвидени малко над 6 млн. лв. или 30 300 еднократни стипендии по 200 лева. Всеки студент има право да кандидатства в рамките на един семестър най-много за 3 стипендии за специални постижения или за сумата от 600 лв.

Стипендиите по проекта ще се отпускат независимо дали студентите от всички специалности получават стипендии и награди за успех, финансирани от бюджета, за които държавата отделя близо 18 млн. лв. годишно.

Студентите ще се регистрират в системата и ще попълват формуляр за стипендия за успех или за стипендия за специални постижения. Крайният срок за кандидатстване е 30 май. Класирането ще бъде обявено на 21 юни, а стипендиите ще бъдат преведени до 15 юли.