За 117 от некласираните родителите са посочили само едно училище

93,8% от кандидатите за прием в 1 клас са приети по първо желание. Това показват резултатите от първо класиране за новата учебна година, в което взеха участие 3082 деца или със 149 повече от предходната. 2933 са намерили място в най-желаното от тях училище.

Родителите имаха възможност да изберат до 5 желания от 46 общински училища. От общия брой на обявените 3325 свободни места все още не са заети 392.

За класираните деца предстои записване в училищата до 22 юни. Заради противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, родителите следва да уточнят времето с представител на учебното заведение. При записването трябва да представят всички необходими документи за проверка. Не се изискват документи за удостоверяване на критериите за настоящ и постоянен адрес на децата, тъй като тя е автоматична.

Некласирани са 149 деца, от които за 117 деца родителите са избрали само едно единствено желание. При по-голяма част от тях желанието не е училището в района, на който детето е адресно регистрирано. 9 от некласираните са регистрирани в района на училището през последната 2021 г. Само в едно от училищата, поради намаления брой свободни места, има неприетите деца, регистрирани през 2019 и 2020 г. Сред  останалите извън списъците149 деца има 19, които са без адресна регистрация в Пловдив. 51 деца са приети, въпреки че имат адресна регистрация извън града.

Анализите на резултатите от първото класиране показват, че в над 65% от училищата са приети всички деца, пожелали прием, независимо от точките, които са събрали. По-голямата част от родителите (66%) са избрали училището, в района на което е адресната регистрация на детето, почти 5% – училището, в което имат друго дете до 12-годишна възраст, и над 29% са класирани в училище по избор, независимо от адресната регистрация.

До 23 юни ще бъдат обявени свободните места за следващото второ класиране, което ще се проведе на 30 юни. В него ще вземат участие некласираните деца, тези, които не се запишат по някаква причина след първо класиране, а също и пропусналите първото класиране.

Сроковете за подаване на онлайн на заявления е 28 юни, а на хартиен носител – в избраното училище до  25 юни. Заявленията на некласираните се прехвърлят автоматично към второто класиране. Препоръката към родителите е да подадат нови заявления, съобразени със свободните места. За целта е необходимо да анулират първоначалните и да подадат нови.

За пета поредна година в град Пловдив приемът на ученици в 1 клас в общинските училища е чрез централизирано електронно класиране, което улеснява родителите и представителите на училищната администрация, както и проследяването на обхвата на децата.