Десетки незаети бройки в дуалните паралелки и средните училища, неприетите седмокласници  подават отново документи от утре

901 са свободните места за трето класиране, показват данните на Регионалното управление на образованието. За тях имат право да се състезават ученици, които не са приети на първи или втори тур, които не са кандидатствали до момента или  пък записани, но изтеглили документите си. Припомняме, че на национално външно оценяване по български и математика се явиха 5380 ученици от Пловдив и областта.

За участие в третия етап учениците подават заявление до председателя на областната комисия към Регионалното управление на образованието в един от определените 22 центъра или онлайн, в което подреждат желанията си за обявените места. В училищата центрове задължително се представя оригинал на свидетелство за основно образование, удостоверяващо, че ученикът не е записан.

Учениците, които са записани на първо или второ класиране, но са изтеглили документите си, не могат да кандидатстват онлайн, а само в едно от определените центрове в срок от 24 юли до 27 юли.

Некласирани след първи и втори тур за прием в гимназиите са 211. 104 не са се записали след второ класиране, уточняват от РУО.

Десетки незаети бройки има в паралелките с дуално обучение. 21 са вакантните бройки за „Дизайнер” в „Ана Май”, 10 са свободните места в същата специалност, но дневна форма на обучение. 20 места има за дуалната „Производство на тапицирани изделия” в ПГ по дървообработване. Също там не достигат по 8 души, за да се попълнят паралелките „Реставрация на стилни мебели” и „Дърворезба”. Седем са свободните места за „Полиграфия”. Слаб е интересът и към дуалната „Автотранспортна техника” в ПГ по транспорт, закъдето има 13 места. Нито един не се е записал в същата специалност, но дневна форма. 15 са вакантните бройки за дуалните „Спедиция”, 7 – за „Автомобилна мехатроника”. ПГ по механотехника обявява 17 места за дуално обучение „Машини и системи с ЦПУ”, 8 – за „Мехатроника” и 6 – за „Автотранспортна техника”. В ПГ по хранителни технологии и техника има 11 незаети места за „Лаборант” и 8 – за „Топлотехника”. По-малко от половината места за запълнени в специалностите на ПГ по кожени изделия и текстил. Единични бройки остават непопълнени в ПГ по туризъм, ПГ по строителство, архитектура и геодезия, ПГ по електротехника и електроника, ПГ по битова техника и ПГ по машиностроене. 18 са незаетите места за “Изолация в строителството” в ПГ “Пеньо Пенев”.

Свободни позиции обявяват и средните училища. 18 са незаетите за “Бижутерство” в СУ “Никола Вапцаров”, 7 – за профил “Музика” в СУ “Любен Каравелов”. В СУ “Кирил и Методий” обявяват три места за “Рекламна графика” и четири за “Танцьор”.

Само две са незаетите бройки за специалност “Програмист” в СУ “Хр.Г.Данов”, 15 – за “Предприемач” в СУ “Цар Симеон Велики”. В СУ “П. Евтимий”, СУ “П. Хилендарски” и СУ “С.Врачански” има единични места за “Софтуерни и хардуерни науки”.