photo_verybig_540002

 2789 първокурсници е записал Пловдивският университет след трето класиране, което е 83,38 % от акредитирания прием, обяви  зам.-ректорът доц. Христо Крушков. В редовна форма на обучение са запълнени 82% от бройките, а в задочна – 90%.

Свободни места все още има в професионални направления „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“. При хуманитарните науки  незаетите са 66 в редовно обучение на направления „Филология“, „История“ и „Религия и теология“. Единични незапълнени бройки има в специалностите „Право“, „Политология“, „Международни икономически отношения, „Макроикономика“, „Анализ и контрол“, „Социология на правото, икономиката и иновациите“, „Социология и науки за човека“ и „Социална антропология“.

Най-много заети места, общо 855, има в област „Природни науки, математика и информатика“, като 549 от тях са в направление „Информатика и компютърни науки“. Свободни места в това направление няма. Следват биологическите науки, при които в редовна форма са запълнени 85 на сто от местата, а в задочна – 77%. Химическите специалности са попълнени, както следва в редовна и задочна форма – 58 и 45 %. За физическите науки прави впечатление, че в задочна форма са заети всички места, докато в редовна има 34 свободни. За специалностите с математика остават свободни 26 места. 21  са свободните бройки в редовна форма на специалност „Телематика“.

Изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър“ са на 12, 13 и 14 септември, като на тях ще се явят 17 човека.