Шестте момичета в хуманитарна област и езици са от ЕГ „Иван Вазов“, стипендиантите по изкуства са от НУМТИ „Добри Петков“, а в областта на природните науки – от МГ

Девет от стипендиите на „Американска фондация за България“ за учебната 2020-2021 година идват в Пловдив. От 2004 година насам фондацията дава стипендии на ученици от средния етап на образование за изключителни постижения в обучението, в извънкласни дейности и отличен успех.

И шестте стипандии в хуманитарна област и езици са присъдени на ученици от ЕГ „Иван Вазов“. Това са Адриана Вулева, Виктория Панайотова, Катерина Костадинова, Константина Арнаудова, Надежда Стефанова, Цвета Грозева. Адриана е призьор от олимпиада по български език, а останалите – от олимпиади по испански, италиански, френски.

Две са пловдивските стипендиите за постижения в изкуството и те са за Борис Биков и Георги Чиколов от НУМТИ „Добрин Петков“.

Финансов стимул за заслуги в областта на природните науки получава Виктория Христова от  МГ “Акад. Кирил Попов“.

Фондацията връчва и олимпийски стипендии на медалисти международни състезания по математика, информатика, биология, химия, физика и астрономия.

„Избрани сте да получите парична награда за вашите усилия, труд и умения, които надхвърлят изискванията на задължителните образователни стандарти. Скъпи девойки и младежи, тази и миналата учебна година очевидно са различни и особени. Цялото земно кълбо бе застигнато от голямо зло, което пречи на обичайния ни живот. И богати, и бедни страни се борят според силите си с невиждана от десетилетия пандемия. Надеждата ни е, че скоро светът ще започне да се завръща към онази нормалност, с която бяхме свикнали преди есента на 2019 година. Хиляди учени от десетки страни, както никога досега, се надпреварват с времето,  за да създадат лекарство за непозната и коварна болест. Милиони са заразени, а стотици хиляди вече станаха жертва на вируса. Но злото често ни кара да се стараем да бъдем по-добри. Със семействата си, със съучениците си, с учителите и приятелите ни – в заниманията си“, обръща се към новите стипендианти Алексей Христов – програмен директор на фондацията.