Приетите са едва 68, става ясно от текущото класиране

884 малчугани кандидатстваха за 190 места в детските градини на текущото класиране за прием. За пореден път най-много са желаещите за яслените групи – 636. 202 са кандидатите за първа група, 35 за втора и само 11 деца за подготвителните групи.

Класираните са едва 68 деца, от които 31 в яслените групи, 22 в първа възрастова група, 9 във втора и 6 деца в подготвителните. Незаетите места са 122.

Първото основно класиране за прием в първа възрастова група за учебната 2021/2022 година ще излезе на 13 май. Свободните места за тях са обявени още на 19 март, а за другите групи ще станат ясни до 26 април.

Крайните срокове за подаване на заявления са до 11 май за родителите, които сами ги въвеждат, и ден по-рано за тези, които ще използват възможността директорите на детските градини да попълнят данните.

Важно за родителите на родените през 2015, 2016 и 2017 години деца е да знаят, че с преминаване към класиранията за новата учебна година след 15 април, техните деца преминават към нови възрастови групи и всички стари заявления, подадени за изтичащата, ще бъдат анулирани автоматично. При желание за кандидатстване в следващите класирания, е необходимо да подадат нови заявления за участие. За яслените групи няма учебни години и всичките класирания за тях са текущи. Техните заявления няма да бъдат анулирани, а прехвърлени автоматично, ако децата не са класирани.