2456 взеха участие в класирането, 914 се състезават за 22 места в яслените групи

88% от децата, кандидатстващи за първа група, влизат в желаното детско заведение. Това показват резултатите от първото класиране за най-малките в общинските градини и текущото в яслите, които бяха публикувани днес на страницата на системата за електронно класиране – http://dz-priem.plovdiv.bg/.

За обявените 2043 свободни места са взели участие 2456 деца, родени през 2018 година. Те ще посещават детските градини от 15 септември. 1885 от тях вече са в списъците на класираните в едно от заявените от родителите до пет предпочитани детски заведения, като 88,1% от тях са класирани по първо желание. В срок до 25 май родителите следва да представят необходимите документи в детските градини, за да бъдат запишани приетите малчугани. Проверките за удостоверяване на критериите за адресните регистрации на децата по настоящ и постоянен адрес са автоматични.

Поради противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, се препоръчва на родителите да се свържат с представители на детската градина, в която е класирано детето, за да уточнят начина на записване. Директорите ще направят необходимата организация за определяне на график, за да няма струпване на родители.

Ако родителите на класираните се откажат от записване, те ще могат да кандидатстват в следващ етап с подаване на ново заявление. Подадените заявления накласираните ще се прехвърлят автоматично към поредния тур на 3 юни. Свободните места ще бъдат обявени до 26 май.

За второ класиране директорите ще обявят допълнителни свободни места, съгласно максималните възможности на сградния фонд. Община Пловдив ще изготви предложение до Общинския съвет за разрешаване на още места, така че да има за всички кандидатстващи. Заедно с незаетите от първо класиране места, общият брой на очакваните за второ класиране вакантни ще е над 700.

Родителите могат да подават заявления и в административните райони, различни от местоживеенето им, ако има удобни за тях детски заведения, в които има свободни места. Броят на местата определя шансовете им за прием, а не само броят на събраните точки, поясняват от общината.

Увеличават се кандидатстващите деца за яслените групи. В класирането взеха участие 914 деца. Обявените свободни места бяха само 22, но тенденцията е да се увеличават с напускането на 3-годишните, които ще постъпят в детските градини.

В момента се изграждат и разширяват 10 детски заведения. Предстои да бъде открита обновената ДГ „Перуника“. Строи се нова градина в „Южен“, разширява се ДГ „Зорница“. На ул. „Богомил“ напредва изграждането на нова детска градина. Прави се ново крило на ДЯ „Веселушка“. Предстои да стартира преустройството на ДГ „Каменица. Обявени са обществени поръчки за избор на изпълнител на нова детска градина в районите „Тракия“ и „Южен“. Върви избор на изпълнители за преустройството на ДГ “Чучулига” за обособяване на две нови групи и физкултурен салон, както и за преустройството и пристрояването на ДГ “Буратино” за нови три групи.

Тази година се очаква да бъдат изградени помещения за 33 групи, което ще позволи отворянето на още 800 места в детските градини и яслите.