В класирането участваха 164 деца,  76  чакат прием

 

Последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2022/2023 година се състоя днес. В класирането участваха 164 деца, от които 88 са класирани, а 76 остават чакащи прием. Обявените свободни места бяха 411 и въпреки големия им брой, за некласираните деца желанията не съвпаднаха с възможностите на училищата.

За класираните 88 деца предстои записване в училището, в което са приети. Техните родители следва да представят необходимите документи за удостоверяване на ползваните критерии в срок до 30 юни 2022 година включително.

След третото класиране родителите на незаписаните деца следва да подадат заявления за записване в училищата, в които има свободни места. С броя на останалите свободни места ще могат да се запознаят от данните в електронната система за прием, където училищата ще публикуват актуална информация след 1 юли 2022 г., когато е срокът за отразяване на записаните след трето класиране ученици. Очаква се намаляване в предварително определените с училищния план-прием паралелки, което ще ограничи наличните свободни места.

При записване на всички класирани на третото класиране общият брой на записаните деца ще стане 3096. За незаписаните приемът продължава на място в училищата, но е желателно родителите да направят своя избор в по-кратки срокове.

Анализите на информацията за подлежащите на прием в първи клас, които следва да постъпят в училище и имат поне един адрес (постоянен или настоящ) на територията на град Пловдив, посочват, че има деца, записани в държавните и частните училища в града,  деца, преместени в други населени места в страната или чужбина, както и неоткрити на адресите деца.