60 ученици влизат в предприятията на “Тракия икономическа зона” по проект за достъп до технологично модерна образователна среда, който се реализира от клъстера с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. Стартът на проекта бе даден днес от министъра на икономиката Лъчезар Борисов в присъствието на мениджъри на 30 фирми.

Ученици 11 и 12 клас на Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий – с. Калековец, ПГ по селско стопанство – с. Белозем, Професионална гимназия по машиностроене – Пловдив и ПГ по хранителни технологии и техника – Пловдив, ще придобиват нужните за индустрията знания и умения в съвременна материално-техническа база. Целта е да бъде улеснена реализацията на младите хора в производствените предприятия в професии като машинен техник, машинен оператор, машинен монтьор, електротехник, мехатроника. Практическте занятия, които ще стартират в края на октомври, ще се водят в Центъра за професионално обучение „Тракия“. Центърът е оборудван с най-новата обучителна техника на водещи световни компании като SMC, ABB, Schneider Electric, Милара Интернешънъл. Фирмите ще се включат и със свои лектори, а обучителните програми са изготвени от преподаватели от Университета по хранителни технологии.

„Това е една нова стъпка, която доказва, че ТИЗ е институция. Екипът е част от екипа на министерството на икономиката. Днес минаваме на друго ниво в развитието на индустриалните зони – реализиране на директна връзка с образованието”, заяви министърът на икономиката Лъчезар Борисов.

„Целта е обучение в съвременна материално-техническа база с преподаване на нужните за индустрията знания и умения“, каза създателят на ТИЗ инж. Пламен Панчев.

Директорите на гимназиите споделиха, че родителите не само не са изразили никакви съображения относно обучението на децата във фирмите, предвид епидемиологичната обстановка, а даже са били благодарни, че децата им ще имат възможност да почерпят „опит от извора” и да си гарантират успешна бъдеща реализация.

Началникът на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова подчерта, че събралите се днес кметове, представители на бизнеса и училищата, освен партньори, са и съмишленици, които реално развиват професионалното образование в директна връзка с фирмите.