2398 деца се състезават за 2009 места, сочат резултатите от първо класиране.  765 се борят за 76 места в яслените групи

17353172_1849521525290896_4680282081534416804_n

87 на сто от кандидатите за детска градина са приети по първо желание, сочат резултатите от обявеното днес класиране. То е първото за учебната 2017/2018 година за детските заведения и поредно текущо за прием в детските ясли.

За обявените 2009 свободни места са се борили 2398 деца, родени през 2014 година. Те ще посещават детските градини от 15 септември в първа възрастова група.  1840 деца са в списъците по едно от заявените от родителите пет предпочетени заведения, като над 87% от тях са класирани по първо.  Записването е до 7. Юни. Не са необходими документи за удостоверяване на настоящ адрес на децата и липса на задължения на родителите, тъй като проверката е автоматична.

Ако класираните не се запишат, те ще могат да кандидатстват в следващото класиране с подаване на ново заявление. Вече подадените заявления на децата, които все още не са приети, ще се прехвърлят автоматично към следващото класиране, което е на 21юни. Препоръката към родителите е  да се съобразят със свободните места. Анализите посочват, че за част от районите има недостиг на места и директорите ще обявят допълнителни места над норматива.   Ще бъдат пуснати и необявените досега места в блоковите градини.

С незаетите от първо класиране места общият брой на очакваните за второ ще е над 700. Данните посочват увеличаване на броя на адресно регистрираните на територията на града деца, което изисква обявяване на всички възможни резерви.

Родителите могат да подават заявления и в районите, различни от местоживеенето им, ако има удобни за тях детски заведения, в които има свободни места. Броят на местата определя шансовете им за прием, а не само броят на събраните точки.

Увеличават се кандидатстващите за яслените групи деца. В класирането взеха участие 765 деца. Обявените свободни места бяха само 76, но тенденцията е да се увеличават значително с напускането на 3-годишните за постъпването им в детските градини.