Кабинетът отпусна също допълнителни средства за учители наставници и за рехабилитация на педагогическите специалисти след Ковид-19

Кабинетът отпусна близо 900 000 лв. за три национални програми за развитие на образованието. Средствата ще бъдат преведени по бюджетите на общините за 2021 г.

По-голямата част от осигуреното финансиране отива за националната програма „Без свободен час” – малко над 855 000 лв. По нея се предоставят средства за заместващи учители за периода от юли до октомври 2021 г., благодарение на което се осигурява непрекъснат учебен процес. По програмата за един учебен/астрономически час се възстановяват до 10,50 лв. за учител, когато замества в училище или детска градина в населеното място, в което е регистриран по настоящ адрес. До 12,50 лв. се възстановяват, когато преподавател замества в училище или детска градина извън населеното място. Финансиране получават 602 общински училища и 76 общински детски градини.

Близо 53 хил. лв. от средствата по Национална програма „Без свободен час“ се дават за компенсация на разходите за консумативи на педагогическите специалисти, когато работят от дома си поради епидемичната обстановка. Бенефициенти тук са 131 общински училища.

13 000 лв. се предоставят по Национална програма „Мотивирани учители“. Сумата ще се разпредели между 81 учители наставници, които осигуряват индивидуална подкрепа на новоназначени учители в 50 общински училища. Целта на програмата е да обезпечи с кадри училищата чрез привличане и задържане към професията на високо мотивирани специалисти от различни професионални области, както и заети в други сектори с вече придобита  квалификация „учител“.

27 000 лв. се отпускат за Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“. По програмата се възстановяват до 15 лв. от стойността на разхода, направен за 1 педагогически специалист, включен в списъка и преминал през профилактичен преглед след прекаран Ковид-19. За рехабилитация се възстановяват до 100 лв. от разходите, направени за доплащане на храна и такса резервация на всеки педагог за периода от началото на програмата до 30 септември 2021 г.