Правителството отпусна и 23 млн. лева за обезщетения на пенсионирани или съкратени учители

Министерският съвет одобри допълнителни разходи за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби. С постановлението се предлага да бъдат осигурени средства за ученици от училищата по културата и изкуствата към Министерството на културата и на учениците от общинските училища, които са придобили право на стипендия през периода април – юли т.г. Средствата са в размер на 85 860 лева, като целта е поощряване на развитието на творческите заложби на изявените ученици.

Правителството отпусна и 23 млн. лева за дейности по Националната програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала” за 2020 година. Средствата са за изплащане на обезщетения на пенсионирани или съкратени учители.