5294 ученици ще се явяват на изпити по български език и математика, само 69 са поискали да проверят знанията си по чужд език, 25 – по ИТ

Изборите изместиха в по-късен час външното оценяване по български

 

81 училища от Пловдив и областта се готвят за провеждане на национално външно оценяване на десетокласници. Учениците, заявили изпити по български език и математика, са 5294. Сред тях са и трима със специални образователни потребности. Само 69 са поискали да проверят знанията си по чужд език (английски, немски, френски), а 25 – по информационни технологии за проверка на дигиталните компетентности.

Квесторите, ангажирани с провеждането на изпитите на 10., 11. и 12. юни, са 1369. НВО по български език ще се проведе в по-късен час – не от 8, а от 11. Причината е провежданите в предишния ден избори 2 в 1 и на училищата с изборни секции е нужно време да подготвят стаите и да организират провеждането на изпита.

Времето за работа по български и математика е 90 минути. Учениците се явяват с документ за самоличност и сядат на обозначеното с етикет с името им място в залите. Пишат с химикалка с черен цвят, а по математика използват линия, пергел и триъгълник, както и лист с указания за работа с математическите формули. Отбелязват верните отговори само в листа за отговори. Изпитният тест и черновата няма да бъдат проверявани.

Тестът по български и литература включва задачи с избираем, с кратък свободен отговор и за създаване на текст.

Тестът по математика съдържа задачи с избираем и свободен отговор.

Тестът по чужд език включва задачи с избираем, с кратък свободен отговор, създаване на писмен текст, а за проверка на способностите от компонента „Говорене“ – задачи за самостоятелно устно изложение, участие в диалог или отговор на въпрос.

В теста по информационни технологии са включени задачи с избираем и кратък свободен отговор, както и практически задания.

Учениците трябва да изключат всички технически средства и ги предадат на квесторите. Регионално управление на образованието ще се осъществява видеоконтрол на организацията и провеждането на НВО.

Ако по чужд език ученикът е получил минимум 60% от максималния брой точки, се записва и постигнато ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка. По информационни технологии са нужни минимум 50% от максималните точки, за да бъде записано постигнато ниво в съответствие с Европейската референтна рамка за дигитална компетентност.

Целта на НВО е диагностика на индивидуалния напредък на всеки ученик, установяване на степента на постигане на очакваните от обучението резултати, степента на функционална грамотност и на математическа грамотност.

Оценката се изразява като процент от максималния брой точки и се записва в точки. Тя е включена в удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средното образование. Ако е двойка, не се записва в документа и не оказва влияние за приемането в по-горен клас.

Учениците, завършили успешно 10 клас, получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средното образование, което им дава право да продължат във втори.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.