Община Пловдив стартира програмите за реновиране, от тази година може да се кандидатства и за осигуряване на достъпна среда, за ремонт на физкултурни салони и санитарни възли

Община Пловдив отделя 800 000 лева за облагородяването на дворните пространства в училищата и детските градини. Образователните институции могат да кандидатстват с проекти, като съфинансирането е в размер на 30%.

За девета поредна година детските градини ще имат възможност да получат средства за реновиране на дворовете, за изграждане и въвеждане в експлоатация на нови площадки за игра или текущ ремонт на съществуващи, както и за сертифицирането им. От тази година може да се кандидатства и за мерки за осигуряване на достъпна среда и за текущ ремонт на физкултурни салони.

През изминалите 8 години (2015-2022) са изградени близо 300 нови детски площадки на обща стойност 2 млн. лева.

През настоящата календарна година се реализира и програмата за облагородяване на училищните дворни пространства, проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/ или ремонт и сертифициране на съществуващи такива. Предвидените средства от бюджета на Община Пловдив са 600 000 лв. Програмата работи вече четвърта година, а новото за тази е, че може да се кандидатства и с проекти за достъпна среда и основен ремонт на санитарни възли. До момента по тази програма са изразходвани средства от общинския бюджет на стойност 1 237 687,65 лв. за изграждане, ремонтиране и сертифициране на 30 спортни площадки и облагородяване на 9 дворни пространства в общо 33 общински образователни институции.