„През последните 10 месеца бяха закупени около 28 000 компютъра за обучението от разстояние“, каза образователният министър Красимир Вълчев на среща на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите за предотвратяване на отпадането на деца и ученици

В момента системата разполага с над 800 образователни медиатори, които вършат значителна част от дейностите по обхват в условията на пандемия. Този извод направи образователният министър Красимир Вълчев на среща на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите за предотвратяване на отпадането на деца и ученици. Той акцентира върху дейността на медиаторите, които носят обучителни материали до домовете на децата, тестове и домашни,  разговарят с родителите им за ползите от училището и възможностите за реализация.

Министър Вълчев посочи, че занапред трябва да се активира Механизмът повече по отношение на 4-годишните деца, като се развие териториалната отговорност на училищата и детските градини. Той посочи, че за намаляване на таксите за посещения в детските градини в бюджета са предвидени 25 млн. лева, както и 110 млн. лв. за строеж на детски градини по национална програма.

Според данните на МОН през последните 10 месеца са били закупени около 28 000 компютъра за нуждите на обучението от разстояние.

„През декември, спрямо април, беше повишен обхватът на учениците в електронно обучение с 2%. През същия месец бяха раздадени над 32 000 устройства за ползване от учениците“, уточни министърът. Предстои да бъдат закупени още 80 000 устройства по инструмента на ЕС за справяне с предизвикателствата от пандемията – „React ЕU“.

По данни за дейността на Механизма за последните три години в системата са се върнали или са записани за първи път над 50 000 деца и ученици. Увеличава се и броят на обхванатите в задължително образование, като новозаписаните през тази година са над 6 000. Успоредно с това намалява и делът на необхванатите 15-годишни ученици, като към момента той е само 5% за разлика от 2018 г., когато е бил над 7%. Наблюдава се и тенденция за увеличаване на средния брой години, в които учениците остават в образователната системата.

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева информира, че над 1800 деца и младежи без родители са получили техника и безплатен интернет, за да учат. Тя припомни, че родители на близо 30 000 първокласници и над 24 000 осмокласници са получили помощ, за да се стимулира записването на деца в училище и да се ограничи отпадането им след 7. клас от системата. Над 35 700 семейства са получили помощ за отглеждане на дете по време на обучението от разстояние, като са изплатени 30 млн. лева до момента. 73 милиона са осигурени за цялата година.