Бизнесът иска обучение на авиационни техници и специалисти по сигнално-охранителна техника, стана ясно на работна среща с училищните директори от областта, организирана от РУО

8 паралелки повече в сравнение с минала година са заложени в държавния план-прием в 8 клас за учебната 2023/2024 година и допълнителния прием в 11 клас. Това стана ясно на проведената днес работна среща с училищните директори в ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване, организирана от Регионалното управление на образованието. Максималният брой на паралелките за Пловдивска област, определен от МОН, е 236. Изискването е 62,15 на сто да са професионални, а 56.40%  – със STEM насоченост.

„Завършващите седмокласници са с 361 повече от предходната година – 6310. Затова е допустимо директорите да предложат повече паралелки от реализираните през миналата кампания“, каза Рангел Райчев – експерт по организация на средното образование в РУО, и уточни, че миналото лято са били закрити само 6 паралелки, 5 от които професионални.

Пред директорите той представи правилата за планиране и предложенията за прием в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средни и обединени училища.  И тази година МОН продължава политиката за намаляване на профилираните паралелки с прием след 7 клас за сметка на увеличаване на професионалните. Само езиковите гимназии ще предлагат профилирано чуждоезиково обучение, СУ-тата са насочени изцяло към STEM – наука, технологии, инженерство, математика.

Според инструкциите държавният план-прием трябва да е съобразен със заявките на работодателите и информацията на Агенцията по заетостта, а учениците да бъдат ориентирани и насочвани към специалности от профили и професии, които ще им позволят ефективно да се реализират на пазара на труда.

Предвижда се нова специалност по заявка на Френско-българската търговска и индустриална камара, заявила нужда от работещи по специалността „Ремонт на летателни апарати“, професия „Авиационен техник“. Двете училища, на които е предложено да обмислят обявяването на прием, са ПГ по механотехника и ПГ по транспорт и строителни технологии. Кадрите са нужни на компания “Латекоер България”, която се намира в Индустриална зона”Марица” и произвежда части за “Еърбъс”. От фирмата заявиха за “Уча в Пловдив”, че са готови да подкрепят две паралелки, една от които дуална, тъй като имат огромна нужда от подготвени кадри. Другото предложение на бизнеса е за специалност „Сигнално-охранителна техника“. ПГ по електроника и електротехника предлага „Охранителна техника и системи за сигурност“, така че най-вероятно това ще е училището, с което ще се дискутира по темата.

От становищата на работодателските организации става ясно, че има сериозен недостиг на кадри в сферата на услугите. Става дума за рецепционисти, камериерки, сервитьори, липсват също така готвачи и работещи в шивашки услуги, отбелязаха от Регионалната занаятчийска камара.

Рангел Райчев уточни, че за големите градове е допустимо обявяване на прием по една и съща професия в професионална гимназия и СУ. Въпреки че МОН насърчава разкриването на повече дуални паралелки, директори заявиха, че нестабилната политическа и икономическа ситуация се отразява негативно на фирмите, които вече подхождат резервирано към обучението чрез работа, някои дори отказват да поемат повече ученици, въпреки че до момента са били лоялни партньори.

Срокът, в който директорите трябва да изпратят предложенията в РУО, е 16 януари. Ден по-рано предложенията следва да са въведени в информационната система за планиране и утвърждаване. Обобщените от началника заявки се съгласуват с Комисията по заетостта към областния управител до 15 февруари и се представят за утвърждаване в МОН до 1 март.

Регионално управление на образованието предвижда тази година да проведе присъствена Панорама на професионалното образование, съвместно с „Тракия икономическа зона“ и Център за подкрепа за личностно развитие, за която ученици и родители да получат възможност за добро кариерно ориентиране.