Петима от стипендиантите са завършили училището в Караджово.

Основният критерий при подбор на стипендиантите по програма „Равен шанс – достъп до средно образование” е лична мотивация, обясняват от център „Амалипе”

Петима от стипендиантите са завършили училището в Караджово.

8 гимназисти от региона на Пловдив получиха финансова подкрепа от център „Амалипе” по програмата на Тръста за социална алтернатива „Равен шанс – достъп до средно образование“. Целта е да се подпомогне образованието в гимназиална степен на ученици, които са силно мотивирани да учат, но срещат сериозни финансови затруднения. Водещ критерий по подбора на стипендианти е бил тяхната лична мотивация. Кандидатите, които по регламент не трябвало да имат по-нисък успех от Добър 3.50, са попълвали формуляр и мотивационно писмо. С предимство са били препоръчаните от училищата, работещи по програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“.

На осемте ученици от Караджово, Чешнегирово и Моминско, които са от ромски произход и учат в пловдивски училища, ще бъдат закупени учебници и карта за пътуване. Това са момчета и момичета от 8 до 12 клас. Одобрените следва да продължават да повишават успеха си, да посещават редовно учебните занятия и да мотивират съучениците си активно да участват в училищния живот.