СУ „Любен Каравелов“ бе домакин на националното състезание

79 ученици от Пловдивска област се включиха във финалния кръг на националното състезание „Ключът на музиката“, чийто домакин бе СУ „Любен Каравелов“. Припомняме, че двата учебни корпуса на училището са тотално преобразени и модернизирани след основен ремонт, така че за участниците бяха осигурени отлични условия за работа в новите кабинети. Състезателите от 4, 5, 6, 7 и 10 клас трябваше да отговарят на общо 15 въпроса. От тях се изискваше да познават откъси от музикални произведения и отговарят на въпроси с отворен и затворен отговор.

Официалното откриване на националния кръг бе предавано онлайн. На добър час на състезателите пожела д-р Елена Търничкова – главен експерт в МОН.

Състезанието дава възможност на учениците да демонстрират знания и умения, придобити в начален етап, в трите класа на прогимназията, както и в последния клас на първи гимназиален етап. Решаването на задачите предполага свободно боравене с основни знания за музиката от учебните програми.

Предстои комисия от експерти да оцени работите на и да обяви победителите.