Победителката Полина Рекина.

 

Победителката Полина Рекина.
Победителката Полина Рекина.

Полина Рекина е победителят в 18-то издание на олимпиадата по морфология на съвременния български език в Пловдивския университет. Тя е студентка в специалността „Български и испански език” и постигна резултат от 731 точки. Носител на втората награда е Мария Хамбарлийска, която учи „Български и английски език”, а на трето място бяха класирани Кристина Христова от „Славянска филология” и Люкия Трифонос от „Български и китайски език”. Трите поощрителни награди бяха присъдени на Неврие Османчауш от „Български и турски език”, Йорданка Полянкова – „Български и китайски език”, както и на единствената участничка, която не е филолог – Мария Павлова от специалността „Математика и информатика”.

Олимпиадата по морфология стартира през 1999 година по проект на езиковеда доц. д-р Красимира Чакърова, която и днес е генератор на проявата. Вариантът, наречен олимпийски, включва различен тип задачи, построени на комбинативен принцип. Участниците трябва да покажат ориентация и граматическо мислене, както в сферата на имената, така и при глагола. Атрактивен момент е и олимпийската кръстословица.

Една част от задачите са тестови, други изискват компетентност в областта на морфемите, където думи от различни части на речта трябва да бъдат диференцирани на съставящите ги елементи, като се определя статутът на всяка морфема. За целта е необходимо съвременно познаване на езиковите факти и знания за историческите промени в езика, за да бъдат открити закономерностите при изграждането на думите и граматичните форми.

Формите за образуване на минало свършено време, както и на форми по зададени граматични признаци, са сред базисните задачи в олимпийския текст.  Трудности поражда и разпознаването на предлозите и наречията, защото неизменяемите думи понякога си приличат формално или съвпадат.

Победителят в олимпиадата получи подарък и от Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов“ с ръководител доц. Красимира Чакърова. През 2016 студентско-докторантската формация  отбелязва 15 години от създаването си. Някои от първите членове отдавна са доктори по филология, други сега подготвят своите дисертации. Много студенти, които са били част от формацията, вече са изградени преподаватели по роден и чужд език в различни висши училища, СОУ и професионални гимназии.