Според анкетата на Сдружението на директорите в средното образование трябва да се заложи на компетентностния подход в обучението, 66% смятат за правилно повтарянето на клас в начален етап

Олекотяване на учебните програми и намаляване на домашните работи. За тези мерки се обявяват 75 на сто от участниците в анкетата на Сдружението на директорите в средното образование за оценка на въздействието на Закона за предучилищното и училищното образование. Резултатите от нея бяха представени днес от председателя Асен Александров по време на семинар на тема „Стратегии за качествено управление в образованието“, който събра в Пловдив членовете на организацията. Училищни мениджъри от цялата страна ще обсъждат в продължение на три дни актуалните промени в нормативната база: стратегиите за развитие а образователните институции, Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

80 на сто от анкетираните смятат, че в момента преподаването е адекватно, но от друга страна масовото мнение е, че водещ трябва да е компетентностният подход, който да замени класическата система. Повече от половината – 66%, одобряват повтарянето на клас в начален етап. На въпрос „Как да се подобри системата за допълнителна квалификация на персонала?“, масово заявяват, че директорите трябва да осигуряват възможност на всеки учител да разшири знанията и уменията си така, както прецени, че е необходимо. 71 на сто смятат, че е крайно време да има Стандарт за качество, а останалите заявяват, че качество може да се гарантира и чрез вътрешна атестация.

Фокус на семинара е управлението на образованието в дигитална среда, сътрудничеството между образователните институции, членове на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета, и организиране на междуинституционална квалификация. На откриването присъстваха началникът на РУО-Пловдив Иванка Киркова и зам.-кметът по образование и бизнес развитие Стефан Стоянов.

Програмата утре предвижда посещение на четири пловдивски училища – Математическа гимназия, ЕГ „Иван Вазов“, СУ „Черноризец Храбър“ и СУ „Христо Г. Данов“. Ще бъде споделен опит за STEM базирано обучение, влиянието на учебната средата, за модела 1:1, екологично образование в предучилищна група, привличането на родителите като партньори в образователния процес.