732 седмокласници не са подали документи за участие в първо класиране на гимназиите за учебната 2023/2024 година, сочат данните на Регионалното управление на образованието. Училищните директори трябва да дадат детайлна справка за учениците, оставени на поправителни изпити за септември, както и за тези, които не са се явили на национално външно оценяване. 4,5% от учениците не са били на изпит по математика, а 281 – по български език и литература в срок до 21 юли. Двойка по един от двата предмета обаче не е пречка да кандидатстват. Сред неявилите се на изпитите има подали заявления за прием в други области, деца със специални образователни потребности и от институции, които са били насочени от комисия по регламента за прием на ученици с хронични заболявания, а не по общия ред.

Цифрата на неподалите набъбва и заради седмокласниците, които кандидатстват в Спортното и в училищата по изкуства към Министерството на културата, както и от заминалите за чужбина.

Според действащия Механизъм за съвместна работа на институциите по задържане на деца в задължителна предучилищна и училищна възраст, екипите за обхват трябва да мотивират учениците в риск от отпадане, завършили успешно основно образование, да подадат документи за участие в трето класиране. Заявления се внасят от 26 до 27 юли за обявените свободни места. Призивът на РУО е и към кметовете на общини да съдействат на училищата.

Училищата с най-многобройни ученици, неподали документи за първо класиране, са предимно с концентрация на деца от уязвими групи в общините Асеновград, Карлово, Първомай, Садово, Перущица, както и в етническите квартали в Пловдив.

Поправителните изпити следва да приключат до 1 септември.