Имената на 73 учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, от Българската академия на науките и други български университети са сред първите два процента най-добри учени в света според класацията на Станфордския университет. Българските изследователи са от различни области на науката и заемат челно място в класацията на американския университет в съревнование с милиони свои колеги от цял свят. Тя групира всички изследователи в 22 научни области и 176 подобласти. Съставена е въз основа на комплексен анализ, който обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и други. През миналата година броят им беше 50.

Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков продължава да е сред най-добрите 2% на учените от целия свят. Той е сред 13-те учени от Софийския университет.

Освен общата класация за цялостно кариерно развитие, тази година Станфордският университет публикува и класация на най-добрите учени според влиянието им върху развитието на световната наука през предходната година. В първия 1% на  годишната класация за 2020 г. има 19 български имена. Сред тях е д-р Ангел Джамбов от Медицинския университет в Пловдив. Той е доктор на медицинските науки, главен асистент от катедра „Хигиена“, който получи награда „Питагор“ за млад учен през 2019 г. за изследванията си на действието на физическите и социалните фактори върху здравето на хората. Общо 48 са българските учени в първите 2%.