Общо 305 институции не са решили с колко ще бъдат вдигнати възнагражденията

Близо 72% от педагогическите специалисти са с увеличени заплати от април, а останалите ще ги договорят по-късно, но считано от 1 април. 87% от училищата, детските градини и образователните центрове, които са вдигнали възнагражденията, са достигнали среден ръст от 12,3%  и дори са надхвърлили стойностите, договорени в Колективния трудов договор между социалните партньори и МОН. С над 13% са нараснали заплатите в 170 институции.

Това сочат данните от 3995 училища и други образователни институции, представени днес пред членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование. Под 10% е увеличението в 71 учебни заведения.

Общо 305 институции не са решили с колко ще бъдат вдигнати заплатите, защото още нямат утвърден бюджет с решение на съответната община или очакват изменението в Наредба 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда, което да отрази новите минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти. Проектът на промяната беше публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОН до 28 април. Предстои документът да бъде обнародван в „Държавен вестник“.

Едва половин процент от образователните институции към момента не планират увеличение на заплатите поради липса на достатъчно средства. От МОН заявяват, че ще бъде направена проверка дали са достигнати договорените минимални индивидуални работни заплати във всяка от тях, ще се анализират проблемите и ще търси решение съвместно с училищните ръководства и общините.

Паралелно с това МОН ще проследи финансовото състояние на всички училища, детски градини и центрове и при необходимост от допълнителни средства въпросът ще бъде обсъден в рамките на актуализацията на бюджета, която предстои в средата на годината.

Всички повишения на работните заплати ще бъдат изчислени със задна дата от 1 април 2022 г., независимо кога ще се случат.