Sleeping disorder or insomnia concept, selective focus of vintage clock in bedroom and out of focus male person trying to fall asleep in bed

Разработване на национална програма за рехабилитация, прекатегоризация на учителския труд и намаляване на натовареността на преподавателите над 50 години предлагат от „Подкрепа“

72 на сто от учителите твърдят, че са подложени на стрес на работното си място, но считат, че могат да се научат да го управляват. Това показват данните от анкета за условията на труд на педагогическите специалисти на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, резултатите от която бяха представени днес на национална конференция „Прегарянето на учителите – преди и след пандемията от коронавируса“. Като причини за стреса 85 на сто от анкетираните посочват административното натоварване, 65 на сто – работната атмосфера, а за 73% причината са родителите. Според 85% от учителите стресът се отразява негативно върху здравето им, особено в условията на пандемия, а останалите 15 на сто заявяват, че влияе на семейните им отношения. Анализът на отговорите показва, че 79 на сто разпознават симптомите на бърнаут и смятат, като половината са на мнение, че е въпрос на организационна стратегия преодоляването на професионалния стрес.

„Целта на форума е да бъде анализирана сериозната опасност от бърнаут в учителската професия и да бъде разработена държавна политика за превенция“, коментира лидерът на синдикат „Образование“ Юлиян Петров. Национална програма за рехабилитация, прекатегоризация на учителския труд и намаляване на натовареността на преподавателите над 50 години са част от предложенията на синдиката като мерки за спавяне с проблема.

Социалният министър Деница Сачева, която присъства на конференцията, отбеляза, че в промените в Кодекса на труда, които трябва да бъдат приети до края на месеца, е заложено педагогическите специалисти да имат възможност да се пенсионират по-рано по собствена преценка. Подобна възможност съществува чрез т.нар. Учителски пенсионен фонд, основан през 1997 година, но е важно тя да бъде “облечена” законодателно.

Министърът на образованието Красимир Вълчев, също участник във форума, подчерта, че са отменени тематичните разпределения като задължителни, за да се намали административната тежест, а препоръките към регионалните управления на образованието и директорите са да насърчават креативността и иновативността на преподавателите.

Нов момент в Колективния трудов договор е сключването на споразумение между родителите и учителите за ясни и по-строги правила по отношение на дисциплината в училище. Документът не е задължителен, а целта е да се създаде разговор и взаимна подкрепа при възпитателната функция на училището, отбеляза Вълчев.

Той припомни, че догодина средствата за възнаграждение на учителите ще бъдат 1.380 млрд. лева повече спрямо 2017 година.