От МОН обявиха, че няма да съкращават учители и непедагогически персонал. 12 000 са се възползвали от обезщетение при пенсиониране за миналата година

5be78435014a062efcd01150956bf9aa

 

7000 са само учителите, навършили 61 години, показват данните на Центъра за информационно осигуряване на образованието. Няколко хиляди са непедагогическите специалисти на такава възраст. Всички те имат право да се пенсионират, ако изпълняват изискванията за педагогически стаж и възраст. Когато придобият право на пенсия, голяма част от преподавателите се възползват от него, получават дължимите им обезщетения, след което остават да работят в системата.

Министерството на образованието и науката няма намерение да съкращава учители или непедагогически персонал в детските градини, училищата, самостоятелните общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, обявиха от пресцентъра на ведомството, обявиха от пресцентъра на ведомството.

Както всяка година, МОН е задължено да осигури средства за обезщетения на работещите в образователната система, които решат да се пенсионират или я напускат по други причини. Според Кодекса на труда педагозите имат право на до 10 брутни работни заплати, а непедагогическият персонал – до осем брутни заплати. Конкретната сума се определя в зависимост от трудовия стаж в образователната структура.

През 2016 година от правото си на такова обезщетение са се възползвали около 12 000 учители и непедагогически персонал. Въпреки това общият брой на преподавателите се е запазил над 89 000.

Ето защо в националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“ за 2017 г. са заложени сходни параметри. Те са индикативни, тъй като не може да се предвиди точно колко педагози и непедагози ще пожелаят да се пенсионират или да напуснат системата.