thumb

Близо 70% от случаите на агресивно поведение на децата в училище, по които работят отделите на Агенцията за закрила на детето, се дължат на конфликти в семейството. Това показват най-новите данни на Държавната агенция, представени на кръгла маса в Парламента. Нереформираната училищна среда, липсата на подготвени преподаватели и подпомагащи специалисти са сред най-сериозните причини за детската агресия е мнението на психолозите.

Данните на агенцията са получени чрез дирекциите за социално подпомагане в страната в последните месеци. Проверени са 42 дирекции, които работят по над 11 000 случая.

Взаимодействието между институциите е разклатено. Учителите споделят, че когато имат нужда от полицай или социален работник, трудно стигат до него.

Над 50% от училищата у нас са на двусменен режим. Училищната среда е основният фактор за агресия, твърдят училищните психолози.

Като мярка за борба с агресията в училище  МОН предвижда едносменен режим във всички училища до 2021 година. Това се прави с цел да се подобри времето за отдих и извънкласни занимания на учениците, като част от мерките за борба с агресията.

Като добър пример за разрешаване на част от конфликтите от Държавната агенция посочват формирането на Съвет на децата в училище, където при наличие на проблем, той се разглеждал най-напред от тях.