2509 първокурсници са приети след първия етап на кампанията ПУ, университетът обявява и допълнителен прием

7 са специалностите с най-висок минимален бал на второ класиране, отчитат от Пловдивския университет. Начело по този показател е „Право“, задочно обучение, платена форма с 35.01. Следва „Психология“, задочно, държавна поръчка с 34.98. На трета позиция с 34.14 минимален бал е „Право“ – жени, редовно обучение, държавна поръчка. 33.48 е минималният бал за „Английска филология“ – редовно, държавна поръчка. С минимален бал 33.43 се записват на второ класиране приетите в „Предучилищна и начална училищна педагогика“, задочно, платено обучение. В „Маркетинг“ редовно, държавна поръчка минималният бал е 33.06, а в „Бизнес мениджмънт“, редовно обучение, държавна поръчка – 33.00.

Минималният бал на първо класиране за „Психология“ е с две единици по-висок в сравнение с миналогодишния. Постигнатият 35.30 минимален бал от максималния възможен 36.00 е и най-високият в приемната кампания за академичната 2021/2022 г. Специалността „Психология“ тази година е с най-голяма конкуренция – за едно място в нея се състезават 15 души, отбелязват от висшето училище.

Университетът е запълнил 64% от местата на първо класиране. Приетите и записани първокурсници са 2509, съобщи заместник-ректорът  проф. д-р Антон Илиев.

За запълването на останалите места от днес е обявено второ класиране. От 14 до 16 юли е срокът за записването на приетите на второ класиране студенти и подаването на декларации за участие в следващия етап.

За 8 специалности кандидатстудентската кампания приключва на първо класиране: „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, „Автомобилна техника“, „Автомобилни електронни системи“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Машиностроителна техника и технологии“, „Български език и гражданско образование“, „Български език и френски език“, „Френска филология“. В още една специалност – „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, е запълнена квотата за мъже.

За специалността „Актьорство за драматичен театър“ изпитите ще се проведат през септември в три кръга.

Пловдивският университет обявяваи  допълнителен прием. На 20 юли ще бъде обявено трето класиране. Записването на приетите ще тече от 21 до 29 юли.