Висшето училище е записало 3736 нови студенти, има допълнителен прием за незаетите позиции и платено

7 свободни места за специалност „Право“ обявява след трето класиране Пловдивският университет. 126 от обявените 133 бройки са запълнени. За вакантните може да се кандидатства според изискванията на допълнителния прием.

Над 97 на сто от местата по държавна поръчка вече са заети, като още 597 са записани за платено обучение, съобщи зам.-ректорът проф. д-р Антон Илиев.

С изцяло изпълнен прием са професионалните направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Филология“, „История и археология“, „Философия“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Психология“, „Политически науки“, „Социални дейности“, „Администрация и управление“, „Икономика“, „Информатика и компютърни науки“ и „Изобразително изкуство“.

В професионално направление „Химически науки“ има единични свободни места за „Химия“, „Химия с маркетинг“, „Компютърна химия“ и „Анализ и контрол“. Незаето е само едно от обявените 35 в новата бакалавърска програма „Фармацевтични биотехнологии“.

Също само 1 свободно място има за  „Национална сигурност“. Тази година бяха обявени по 20 места в редовна и задочна форма. Бакалавърската програма дебютира миналата година, но само във вариант с платено обучение. И в момента има 72 души, които са избрали платената форма.

Четири от 28-те места в направление „Музикално и танцово изкуство“ също са свободни. В професионално направление „Машинно инженерство“ не са заети 8 места в специалностите „Автомобилна техника“ и „Машиностроителна техника и технологии“. В единствената специалност на направление „Електротехника, електроника и автоматика“ – „Електроенергийна техника“, има 16 вакантни бройки. Общо 15 са свободните в трите специалности „Бизнес математика“, „Математика“ и „Приложна математика“.

В „Комуникационна и компютърна техника“ заети са 149 от всички 160 места в направлението. Свободни бройки има в специалностите „Компютърни и комуникационни системи“, „Телекомуникации с мениджмънт“ и „Хардуерни и софтуерни системи“.

При „Физически науки“ има 39 незапълнени места за редовно и 9 за задочно обучение в  специалностите „Екоенергийни технологии“, „Инженерна физика“ и „Медицинска физика“. Изцяло запълнени са редовната и задочната форма на бакалавърската програма „Технологии в телекомуникациите“. Остават незаети и 12 места в специалността „Теология“.

Все още не са запълнени и 15-те места за „Актьорство за драматичен театър“. Изпитите се провеждат на 12, 13 и 14 септември. Продължава приемането на документи за кандидатстване за специалността.