Университетът обявява 80 бройки платено за медицина, стоматология и фармация

Седем единици е разликата в минималния бал на мъже и жени за специалност „Фармация” в Медицинския университет, става ясно от обявеното днес второ класиране. Най-ниският резултат на момиче е 32.24, а последното прието момче е с 24.56. Сходна е ситуацията със стоматологията. Най-ниският бал при жените е 31.76, а при мъжете е 25.36. Единствено медицината продължава да държи висок минимален бал и за двата пола. При жените той е паднал до 33.24, а с 29.58 е прието последното момче.

Записването на приетите е на 23 и 24 юли.

Медицински университет обявява прием платено обучение – по 20 бройки за медицина и дентална медицина и 40 за фармация. Кандидатите следва да са издържали успешно приемните изпити при условията на кандидатстудентската кампания. Минималният бал е 24.

Платено ще има също за медсестри и акушерки, за „Управление на здравни грижи” и за всички специалности в Медицински колеж без ограничение на бройките.

Трима мъже са приети в специалност “Медицинска сестра”, като първият е с бал 19.50, а минималният е слязъл до 13.50. При жените първата приета е с максимален 24, а най-ниският е 13.75.  Акушерките влизат с максимален 22.85 и минимален – 13. 76.

Близък до максималния е балът при момичетата за “Рехабилитация” – 23.60, а при мъжете – 22.07.  За “Зъботехника” първата приета жена е с 28.49, а последната – с 24.54. С 25. 68 е първото прието момче, а последното е с 21.00. При помощник-фармацевтите с 29.18 влиза първата жена, а последната – с 27.69. За същата специалност максималният бал при мъжете е 26.81, а минималният – 19.25. Медицинските лаборанти (жени) влизат с най-висок бал 20.66, а най-ниският е 15. 73. При мъжете 17. 01 е максималният, а 13.85 е минималният.

Заявленията за платено обучение ще се приемат онлайн през профилите на кандидат-студентите на страницата на МУ-Пловдив след трето класиране в периода от 26-29 юли. Класирането ще бъде обявено на 31 юли.