След 21 март ще стартира кандидатстването за всички деца, родени през 2019 г., които следва да постъпят в първа група

695 деца взеха участие във второ за тази година текущо класиране за детските градини и ясли. От тях най-голям брой (481 деца) са кандидатстващите за яслените групи. Броят на желаещите за прием в първа възрастова група е 102, във втора – 83, в трета – 22 деца и само 7 деца за четвърта група.

В сипсъка на приетите попадат 65 деца, въпреки обявените 147 свободни места. Причината е разминаване между желанията на родителите и вакантните бройки. 58 от подадените молби са на деца, които са записани в детски заведения, но желаят преместване.

Увеличава се броят на кандидатстващите за прием в първа група деца. За родените през януари и февруари 2019 г. вече могат да се подават заявления, защото са навършили 3-годишна възраст.

Класираните следва записване при директорите на детските градини и ясли до 4 март. При записването родителите представят необходимите документи за доказване на ползваните критерии. Изискванията, свързани с адресната регистрация на децата, се проверяват автоматично и за тях не е необходимо да бъдат представяни документи от родителите.

След 21 март ще стартира кандидатстването за всички деца, родени през 2019 г., които следва да постъпят в първа група през новата учебна 2022/2023 година. Първото основно класиране ще се проведе на 12 май.

Важно за родителите, които са кандидатствали за яслените групи и им предстои прием в детските градини, е да знаят, че трябва да използват вече регистрираните си профили, към които са въведени децата им. Необходимо е да актуализират данните си и да добавят новите заявления.

Следващото текущо класиране е на 17 март. Свободните места за него ще бъдат обявени до 7 март.