72 на сто подкрепят започналото вече обучение от разстояние в гимназиален етап, сочат резултатите от анкета на синдикат “Образование” сред 6100 педагогически специалисти

65 на сто от учителите биха подкрепили онлайн обучение в прогимназията от 3 ноември. Това показват резултатите от проучване на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, чиято цел е да сондира мнението на преподавателите относно евентуално преминаване на образователната система към обучение в електронна среда от разстояние.

71,2% срещу 28,8% от педагогическите специалисти подкрепят започналото вече дистанционно обучение в гимназиален етап. Анкетата е направена сред 6100 педагогически специалисти в рамките на четири дни.

„Не се оправдаха обещанията на здравния министър, че ще има безплатно тестване на учители и ученици за сметка на РЗИ. Ако някой учител или директор реши да се тества, то е за негова лична сметка. Дори при болен член от семейство, РЗИ-тата не издават предписание за PCR, а препоръчват карантиниране“, коментира лидерът на синдиката Юлиян Петров.

В момента 671 са заразените учители, но в тази бройка не влизат, учителите които са в карантина, заради позитивен тест на член от семейството или в случаите, когато детето на педагога е карантинирано, поради карантиниран клас или група в детска градина.

По информация на синдиката някои учители вече ползват отпуск, стресирани от предупрежденията, свързани с новата вълна на КОВИД-19. Ръководствата на образователните институции са в огромно затруднения да осигурят замествания, дори и при 10% болни учители, затова дистанционният режим е единствения изход, смятат от „Подкрепа“.

По отношение на начален етап, 53,1% срещу 46,9% считат, че не трябва да се преминава на дистанционно обучение. Този отговор се базира на относителната консолидация на класовете в начален етап.

Подобен е резултатът срещу преминаване на детските градини в дистанционен режим. 56,5% са на мнение, че не трябва да се предприема тази стъпка.

69,9% от анкетираните смятат, че висшите училища трябва да преминат в обучение в електронна среда от разстояние.

„Натоварването на учителите, поради това, че изпълняват вътрешно заместване на отсъстващи свои колеги, води до увеличаване на бърнаут ефекта до критичните 70%. В момента качеството на образованието и съхраняването на учители и директори е поставено на карта. Остават проблемите с липса на дигитални средства и ресурси за работа на педагозите в електронна среда. МОН в момента предоставя средства за лаптопи за малко над 2% от българските учители“, обобщава Петров.