543 деца и ученици се включват в онлайн часове за допълнителна подкрепа, които провеждат учителите от Регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование

65 рисунки, изобразяващи разноцветна дъга, са обединени във видеоклип, който Регионалният център за подкрепа на приобщаващото образование изпраща в навечерието на Възкресение като послание за надежда. Творенията са на деца със специални образователни потребности, нарисувани в дните на извънредно положение, с което те пожелават Светли празници и здраве на всички хора.

„Точно тези деца разбират смисъла на думата „надежда” и разчитат на нея. В някои от рисунките дъгите са част от пейзаж, другаде има примес на цветове, трети са излизали от редовете, когато пишат посланията “Всичко ще се оправи”, “Няма да е все така”, но това е езикът на децата”, казва директорът на Центъра Катя Стоилова.

Със старта на дистанционното обучение 47 ресурсни учители, 7 психолози и 7 логопеди провеждат часове за допълнителна подкрепа с общо 543 деца и ученици със СОП от областта. Някои от родителите са отказали електронно обучение. 150 със разполагат със собствени устройства – телефон, таблет и компютър, чрез които се осъществяват дистанционните занимания.

„Всичко се случва благодарение на родителите, които се явяват подкрепящи. 48 от учениците работят сами. От общо 301 ученици със СОП 185 са включени и в дистанционно обучение от учебното заведение. Останалите 242 деца са в предучилищна възрастова група, но с тях също се работи, основно с помощта и сътрудничеството на родител”, пояснява Стоилова.

Дейностите се реализират по няколко направления: беседи на достъпен за децата език за безопасността в условия на епидемия и за смисъла на обявеното извънредно положение; часове по допълнителна подкрепа с видео връзка, чрез средствата за дигитална комуникация или посредничеството на учебното заведение или кметството; консултиране на родители; съвместна дейност с учебното заведение; разработване и подготовка на ресурси. Най-голям брой са синхронно проведените часове.

Педагогическите специалисти провеждали редовни оперативки за обмен на информация и ресурси. Два пъти седмично се осъществявали конферентни връзки чрез платформата CISCO WEBEX MEETING, създадена е и viber група.

Центърът поддържа платформа за споделяне на ресурси и виртуална класна стая, достъпна на iportal4languages.eu. Направена е и фейсбук страница ни “Дневна доза знание”, на която ежедневно се публикуват материали в помощ на родителите. Само за месец тя е събрала над 1100 последователи, като част от материалите са разгледани повече от 800 пъти.

Създаден е горещ телефон за психологическа подкрепа, който, след временно прекъсване през празничните дни, ще приема обаждания отново до края на извънредното положение.